hvac

Nowo powstające budynki charakteryzują się szczelną stolarką i dobrymi przegrodami, dlatego też wymagają zastosowania odpowiednich systemów wentylacyjnych. W nowoczesnych budynkach najczęściej stosuje się zintegrowane systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania czyli zaawansowane systemy HVAC (ang. Heating Ventillation Air Conditioning). Dobrze zaprojektowany system HVAC odpowiada za ponad połowę energii zużytej w budynkach, a tym samym przyczynia się do oszczędności w zakresie obniżania kosztów eksploatacji budynków, a także gwarantuje optymalną izolację cieplną i akustyczną.

Zintegrowane systemy

Pełna integracja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji polega na zapewnieniu optymalnego komfortu i jakości powietrza w pomieszczeniach, a także właściwą wydajność tych systemów i wysoką sprawność energetyczną. Wszystkie elementy systemu takie jak układy sterowania, systemy rozprowadzające powietrze, agregaty chłodnicze i inne mają za zadanie pracować tak by podnosić wydajność całego systemu obniżając koszty eksploatacji.

Serwis systemu

Decydując się na system HVAC trzeba pamiętać, że jego wydajna praca i niezawodność jest uzależniona od odpowiedniej i regularnej konserwacji a także serwisu poszczególnych urządzeń. Terminowe wykonanie zaplanowanych prewencyjnych prac konserwacyjnych przeprowadzanych przez wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców zapobiega awariom całego systemu i kosztownym naprawom.

Badania termowizyjne

Ciekawym rozwiązaniem technologicznym jest zastosowanie termowizji w sektorze systemów HVAC. Dzięki badaniom termowizyjnym można skontrolować system i ocenić stan techniczny instalacji. Termowizja umożliwia ocenę jakości wykonanych prac, wykrycie wad i nieszczelności w budynkach, pomiar rozkładu temperatury. Dzięki termowizji otrzymujemy kompletne informacje o stanie budynku, a także o funkcjonowaniu instalacji centralnego ogrzewania, systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także instalacjach elektrycznych. Termowizja pozwala też zidentyfikować i zlokalizować ewentualne usterki i problemy.